بهبود برنامه ریزی برای تولید مسکن

پس از چند فصل افول برنامه ریزی برای تولید مسکن شهری، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمان های مسکونی شهری در تابستان امسال 6.4 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته است. اطلاعات منتشــر شده از سوی مرکز آمار ایران، از توقف روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی و بهبود نسبی وضعیت تولید مسکن شهری حکایت دارد.نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در تابستان ۱۴۰۱ نشان میدهد: در این فصل، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران 6.2 درصد و در کل مناطق شهری کشور 6.4 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش پیدا کرده است. در تابستان امسال، ۱۵۸۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل بهار امسال 8.115 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال گذشته 8.0 درصد کاهش نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.