شروع زمستان مسکن با رکود تورمی

جدیدترین گزارش منتشر شده از شاخص موسوم به شامخ ساختمان که توسط اتاق تعاون ایران منتشر میشود، حاکی از آن است که صنعت ساختمان در دی ماه ۱۴۰۱ رکود
را تجربه کرده است. همچنین بر اساس داده های مرکز آمار تورم ماهانه مسکن در دی ماه به مرز ۱۰ درصد رسیده است که این دو شاخص رسمی حکایت از نبود چشم انداز روشن
و شروع زمستان در این بخش دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.