اثر مثبت تعامل با چین در اقتصاد ایران

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، سفر رییس جمهوری به چین را اتفاقی مثبت در اقتصاد کشــور یاد کرد و گفت: دنیای امروز، دنیای ارتباط و تعامل است و تعامل با چین، روسیه و دیگر کشورها قطعاً به نفع اقتصاد ایران و یک بازی برد – برد است. عباس آرگون به سفر رییس جمهوری به چین و تاثیر تعاملات صورت گرفته در این سفر بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: چین یکی از شرکای اصلی تجاری ایران در طی سالهای گذشته به خصوص در زمان تحریم بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.