رویدادی شگفت انگیز طلا در فصل جدید

بنا به نظر کارشناسان، طلا سال جدید را به صورت موفقیت آمیزی آغاز کرده اســت و به پشتوانه ی تورم و همچنین تقاضای فزاینده ی فیزیکی، امسال مورد حمایت خواهد بود. به نقل از ســایت اینوســتینگ، بنا به اظهار کارشناسان، همانطور که در ســال 2022 پیش بینی میشد، طبق نشانه ها انتظار میرود طلا امسال افزایش دو رقمی داشته باشد. خدمات مالی امکای گلوبال در گزارشــی اعلام کرد که فلز زرد در ماه ژانویه 2023 ،بیش از ســه درصد افزایش داشــته اســت. به نظر میرسد روند فعلی نشان دهنده ی برقراری مجدد وضعیت سال 2022 است. بی شک، طلا آماده است
تا فصل جدیدی را از نظر مسیر قیمتی خود باز کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.