مارپیچ خرید خودروهای وارداتی

با گذشت هفت ماه از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، در شرایطی امروز پیش فروش خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز خواهد شد که وزارت صمت ثبت نام متقاضیان را مشروط به نداشتن پلاک فعال و عدم انتقال سند تا یکسال آینده کرده است. در این مرحله از فــروش که تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در
حساب وکالتی خود داشته باشند. شروط مذکور در حالی اســت که مشخص نیست چه خودرویی از چه برندی و با چه قیمتی قرار اســت وارد کشــور شود. ســردرگمی متقاضیان با ایــن تصمیمات جلوی اثر افزایش عرضه ناشی از واردات موثر را میگیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.