تلاش دلالان برای جلوگیری از ریزش نرخ دلار

دلالان و واســطه گران بازار ارز تمام قوای خود را به کار گرفتند تا مانع ریزش بیشــتر قیمت دلار شوند، اما این تقال ها بی نتیجه ماند و سیر نزولی قیمتها در بازار ادامه دارد و خریداری برای دلار در بازار نیست. این روزها گویی التهاب در بازار ارز پایانی ندارد و بازیگران اصلی شرایط موجود، دلالان هســتند که تلاش میکنند به هر نحو ممکن مانع ریزش قیمت ها شــوند و در حرکتی هماهنگی با اعلام نرخهای غیرواقعی، جوسازی خود را برای افزایش نرخ ارز شروع کرده و انجام میدهند تا شاید بتوانند از این طریق بار دیگر بازار را ملتهب کرده و راهی برای فرار از بازار نزولی و جلوگیری از ضرر بیشتر پیدا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.