تعرفه نساز برای ساخت‌وساز

جزئیات تازه ترین فهرست بهای دولتی تولید مسکن برای سال آینده نشان دهنده تعیین تعرفه نساز برای این بازار است. بررسی های دنیای اقتصاد نشان میدهد، فهرست بهایی که به عنوان هزینه ساخت مسکن در سال بعد برای ساختمان های مختلف، تعیین شده است، عمال نصف هزینهای است که همین حاال، از سوی بساز و بفروشها به عنوان هزینه ساخت مسکن در شهر تهران اعلام میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.