سرنوشت بورس در مصاف
با مقاومت تاریخی

شــاخص بورس تهران درمعاملات امروزتوانست ازقله تاریخی خودعبورکند؛ البته این پایان کارنیست وبه عقیده تحلیلگران عبور ازاین محدوده به‌احتمال‌ زیاد با نوسان واتلاف زمانی همراه خواهدبود شاخص بورس تهران بعد از لمس قله تاریخی 2 میلیون و 103 هزار واحد در 20 مرداد 1399 با تغییر روند مواجه شد و تا امروز که با این مقاومت تاریخی شاخ به شاخ شد، هرگزونتوانست به این محدوده نزدیک شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.