منتظر شکست قیمتها در بازار
خودرو باشید

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه میگوید: این تصمیم باعث میشود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی میشودهمگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه میگوید: این تصمیم باعث میشود که قیمت خودرو در بازار شکسته شود، چون تولید خودرو افزایشی میشود تصمیم درباره افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو امروز نهایی میشود. خبرها از درون شورای رقابت، حاکی از آن است که این شورا در جلسه امروز، ۱۵ فروردین، قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین تکلیف میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.