افول رشد اقتصاد جهانی

رئیس صندوق بین المللی پول، با هشدار نسبت به کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی در 90 درصد از کشورهای جهان، دستیابی به بهبود اقتصادی در جهان را دشوارتر از همیشه توصیف کرد. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول یک روز پس از انتشار گزارش این صندوق پول درباره تهدید کاهش ثبات مالی در جهان، در سخنرانی خود در واشنگتن اعلام کرد: صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان طی نیم دهه آینده را 3 درصد پیش بینی کرده که این مقدار، پایین ترین پیش بینی رشد میان مدت اقتصادی از سال 1990 به بعد بوده و کمتر از میانگین پنج ساله 8.3 درصدی دو دهه گذشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.