آیافناوری‌های مالی،کاسبی بانک‌ها را کساد می‌کنند؟

آشوب بانکداری اخیر که طی هفته های گذشته منجر به ورشکستگی چندین بانک آمریکایی و اروپایی شده است، به نسیت دیگر بحران های بانکداری از ویژگی متفاوتی برخوردار است. استفاده از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان که میتوانند اطلاعات را در کسری از ثانیه میان گروهی بزرگ از سپرده گذاران نگران پخش کنند، بحران اخیر را از بحران های گذشــته مجزا ساخته اســت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.