بازار خودرو منتظر افزایش عرضه است

قیمت خودرو دیروز تعیین تکلیف شد و طبق تجربه قطعا بازار با یک شوک قیمتی مواجه خواهد شد؛ بنابراین حالا دیگر زمان اجرای وعده های خودرویی وزارت صمت رسیده و باید عرضه به صورت محسوس افزایش یابد. پس از ۵ روز کشمکش دیشب قیمت جدید خودرو با میانگین رشد ۲۹ درصدی اعلام شد. بر این اساس حداکثر افزایش قیمتی ۴۲ درصد و کمترین آن ۱۰ درصد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.