بازاربراساس نرخ ارزآزاد به جلومی‌رود

نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق تهران گفت: بانک مرکــزی قیمت ارز آزاد را نمی پذیرد و آن را کاذب میداند در حالی که بازار بر اساس این قیمت تعیین و جلو میرود اینجا این پرسش مطرح است که اگر قیمت 50 هزار تومان کاذب است، چرا دلار 28 هزار و 500 تومان نمیشود؟ عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید نیازمند اجرای یک سلسله اقدامات منســجم و بهم پیوسته است، گفت: تغییر تیم اقتصادی دولت اولین قدم برای رسیدن به شعار سال است اما به نظر میرسد برای مهار تورم و رشد تولید باید برنامه ریزی داشته باشیم و در آن برنامه جزئیات و زمان عملیاتی کردن آن را مشخص و تشریح کنیم؛ به عنوان مثال باید در این برنامه مشــخص شــود در سال گذشته میزان رشد تولید ناخالص ملی این عدد بوده است و بناست رشد 5 درصدی را تجربه کند و برای رســیدن به این مهم این اقدامات را در دستور کار قرار خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.