رویکردهای مثبت صادراتی، پیش شرط احیای تجارت خارجی است

صادرات و واردات، از جمله مولفه هایی هستند که بررسی آنها میتواند نمای کلی از وضعیت اقتصادی هر کشــوری را نشــان دهد. در سالهای اخیر به دلیل تحریم ها، وضعیت اقتصادی ایران به گونه ای بوده که روند صادرات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این بین آنچه از سوی صادرکنندگان مورد تاکید قرار گرفته، تلاش دولت در راستای ایجاد ثبات در قوانین و بخشنامه های تجاری کشور بوده است. به طور کلی ایجاد ثبات در بازار خواســته اصلی بخش خصوصی است چراکه به اعتقاد آنها فعالیت تجاری در محیطی که پرنوســان باشد، امکان پذیر نیست و قدرت پیش بینی را از فعالان بازار گرفته و ریسک هر نوع فعالیتی را دوچندان میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.