واردات خودرو ادامه دارد

سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بازار خودرو دچار آشفتگی هایی ناشی از تقاضای مازاد و بیش از عرضه است. وی افزود: خوشبختانه عرضه خودرو در سال گذشته و امسال به لحاظ تولید روند بسیار خوبی را داشته اما به دلیل اینکه خودرو در بازار نقش سرمایه ای پیدا کرده است، افرادی برای حفظ اموال خود در برابر تورم خود، خودرو میخرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.