دخالت‌های سازمان بورس عامل فرار سرمایه‌گذار

رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شــش ماهه این بانک به بانک های ناتراز تا شــهریورماه برای اصلاح اضافه برداشت هایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست درحالیکه ســازمان بــورس حدنصاب خرید ســهام صندوق های ســرمایه گذاری درآمد ثابت را در رقمی بالغ بر ۱۰درصد اعلام کرد و به نوعی صندوق ها ملزم به فروش سهامی بالغ بر ۳۰ همت در ۳ ماه پیشرو شدند، سکاندار بازار سرمایه در برنامه ای رادیویی عنوان کرد که فروش سهام صندوق های درآمد ثابت بر روند بازار اثرگذار نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.