شروط حرکت بورس در مسیر تورم

در هفته های گذشته برخی از از فعالان اقتصادی با استناد به متغیر مهمی همچون تورم مباحثی را پیرامون امکان کم شدن فاصله بازدهی بازار سهام با تورم ۵۰درصدی مطرح کرده اند. اما موضوعی که باید به آن اشــاره کرد این است که گرچه میزان افزایش نرخ دلار برمبنای تورم تا حدودی میتواند از روند آتی سوددهی سهام دلارمحور خبر دهد اما در این میان عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ فروش محصول و حجم فروش در میزان سودآوری شرکتها دخالت میکنند. با استناد به متغیر مهمی همچون تورم مباحثی را پیرامون امکان کم شدن فاصله بازدهی بازار سهام با تورم ۵۰درصدی مطرح کرده اند. اما موضوعی که باید به آن اشــاره کرد این است که گرچه میزان افزایش نرخ دلار برمبنای تورم تا حدودی میتواند از روند آتی سوددهی سهام دلارمحور خبر دهد اما در این میان عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ فروش محصول و حجم فروش در میزان سودآوری شرکتها دخالت میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.