تولید، ستون فقرات کشور است و کارگران
ستون فقرات تولید

مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم انجام شــدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگسازی درباره رابطه مستقیم درآمد و ثروت با کار و تلاش را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند. آیت الله خامنه ای در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل های کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از دیدار ســالانه با کارگران را برجســته شــدن ارزش کارگر در جامعه برشمردند و افزودند: کار به علت تأمین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشــور، در واقع حیات جامعه اســت اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست بنابراین ارزش کارگر، ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.