‌وضعیت بورس نگران کننده نیست

سعید جعفری، با اشاره به صعود بازار سرمایه طی ماه های قبل اظهار کرد: بازار سرمایه از آبان ماه سال گذشته تا حدود یک هفته قبل، رشد خوبی را تجربه کرد و وقوع یک اصلاح دور از انتظار نبود. در واقع خاصیت بازارهای مالی این اســت که در بین رشدها اصلاحات اتفاق بیفتد. البته معمولا این انتظار وجود دارد که انتظار دارند اصلاحات در یک روند عرضه و تقاضای عادی رخ دهد اما بازارساز بازار سرمایه ایران تصمیم گرفت در این مقطع رشد را با ابزارهایی که دارد متوقف کند. وی ادامــه داد: یکــی از ابزارها توصیه هایی بود که از ســوی برخی افراد به صورت غیررسمی درمورد بازار مطرح میشد. از سوی دیگر برخی سیاستها بود مانند کاهش حد نصاب صندوقهای درآمد ثابت یا کاهش حد نصاب اعتبار مشتریان کارگزاری ها از کنترل بازار حکایت داشت. در چنین شرایطی، زمانی که فعالان بازار نشانه ها را بررسی میکنند، طبیعی است که به فروش و شناسایی سود اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.