میتوانیم به ثبات اقتصادی برسیم

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی صندوق توسعه ملی که در مرکزهمایش های صدا و ســیما برگزار شد، اظهار داشــت: هر سیاستی که میخواهیم بگذاریم، موظفیم شرایط محیطی خودمان را در حوزه داخلی و خارجی به خوبی و با نگاه راهبردی بشناسیم و تحلیل کنیم و دقیق بدانیم که در چه شرایطی هستیم و این بسیار کلیدی و مهم برای تنظیم برنامه پنج ساله است. وی بیان کرد: امروز همه اندیشمندان و متخصصان اتفاق نظر دارند و قدرت های جهانی و همه کشورهای جهان و دولت های ملی در کره خاکی معتقدند که در آســتانه تغییر نظم جهانی هســتند. ما باید بدانیم در این تغییر نظم جهانی چه جایگاهی داریم و در کجا باید قرار گیریم و بدون شک باید نسبت به گذشته در یک نقطه برتر چه در حوزه منطقه و بین الملل قرار بگیریم.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل داخلی هم بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری نیازمند تحول هستیم و این تحول را مقام معظم رهبری در سال ۹۹ و قبل از کرونا در حرم حضرت امام ره ترسیم کردند و فرمودند امام راحل اساساً امام تحول بود و ما باید آن مســیر را طی کردیم. ما باید بدانیم در کجا قرار داریم و باید نقشــه راه خود را بدانیم و بدانیم نیازمند تحول در نظام حکمرانی خود در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاســی و دفاعی و امنیتی هستیم و همچنین نیازمند یک حکمرانی نو مبتنی بر گام دوم انقلاب هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.