تشدید مبارزه با قاچاق ماینر با آغاز فصل گرما

یاسر سوادکوهی، در جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف تشدید مبارزه با قاچاق ماینر در آســتانه فصول گرم ســال و ایام اوج مصرف برق در محل ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شــد، اظهار داشــت: در پی افزایش دمای هوا و نزدیکی به ایام اوج مصرف برق و بنا به درخواســتهای وزارت نیرو برای حفظ پایداری شبکه سراسری برق در فصول گرم پیش رو، موضوع تشدید مبارزه با قاچاق دستگاه های استخراج رمزارز ماینر در دستور کار این قرارگاه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.