سنگلاخ توسعه در ایران

اقتصاددان ها در مراسم بزرگداشت دکتر عظیمی از موانع توسعه گفتند: نتیجه سالها برنامه ریزی برای توسعه، گسترش فقر و نابرابری بوده؛ رقبای منطق های و جهانی در مسیر توسعه گام برمیدارند و موازنه تجارت به سمت آسیا برگشته است. نتیجــه ســال ها برنامه ریزی برای توســعه، گســترش هشداردهنده فقر و نابرابری بوده است؛ آنهم در شرایطی که رقبای منطقه ای و جهانی با سرعت خیره کننده در مسیر توسعه گام برمیدارند و موازنه قدرت و تجارت را از غرب به سمت آسیا برمی گردانند. این موارد چکیده نکاتی اســت که پژوهشگران و اقتصاددانان ایرانی در نشســت بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حســین عظیمی، اقتصاددان فقید حوزه توسعه، مطرح میکنند و دلایل شکست برنامه های توسعه در ایران را تحلیل و بررســی میکنند. این نشست در عصر ۲۵ اردیبهشت سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.