رادیولوژیست شد

پژوهشگران مدل هوش مصنوعی ChatGPT را در یک آزمون رادیولوژی سنجیدند و مشاهده کردند که خوب عمل کرد، اما با برخی اظهارات غیرمنطقی و نادرست به نظر میرسد هنوز
آماده جایگزینی با رادیولوژیستها نیست. به نقل از اس ای، پژوهشگران بیمارستان عمومی تورنتو در کانادا کاری را انجام دادند که اکثر مردم این روزها انجام میدهند: استفاده از ربات هوش مصنوعی ChatGPT برای پاسخ به سؤالات یک آزمون استاندارد و دیدن نحوه عملکرد آن. این چتبات ربات گفتگوگر در یک آزمون ۱۵۰ سوالی که توسط گروههای رادیولوژی در کانادا و ایالات متحده طراحی شــده بود، ۸۱ درصد امتیاز کسب کرد که بسیار بالاتر از حداقل درصد قبولی۷۰ درصد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.