‌رفع ناترازی‌ها با کمک انرژی های تجدیدپذیر

علی اکبر محرابیان در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز در بورس انرژی، اظهار داشت: امسال ناترازی زیادی در برق داریم که انرژی های تجدیدپذیر کمک بسیار خوبی برای حل این ناترازی اســت.وی ادامه داد: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ضرورت مهمی در رفع ناترازی برق است.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال ادارات موظف هستند ۵ درصد برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند. ادارات اگر این ۵ درصد را خود تامین کنند که خوب است، اما اگر نکنند باید از تابلوی برق سبز خریداری کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.