همه مجوزهای تجارت و گمرکی باید
ظرف یک هفته صادر شود

بر اســاس اعـلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســید احسان خاندوزی با اشاره به گزارش رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دســتگاهها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار داشت: طبق گزارش رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت، علیرغم اینکه هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دســتگاهها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم ، استعلام ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.