ادامه آشفتگی در بازار اجاره بها مسئولان در خواب تابستانی

کارشناسان مسکن معتقد هستند که تاکنون از سوی دولت هیچ عزم جدی برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم فرماست، دیده نمیشود. این در شرایطی است که به نظر میرسد شیب تند رشد قیمت مسکن
در ماه های اخیر باعث شده که دولت طی ۵ ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند که همین موضوع، خود را در شکل آشفتگی در نحوه قیمت گذاری و همچنین سلب امکان کشف
قیمت واقعی در بازار مسکن منعکس کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.