گسترش تجارت با همسایگان؛ هدفی که در
دولت سیزدهم محقق شد

تجارت از مولفه هایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف میکند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی جایگاهی را برای خود به دست می آورد که به بهبود اقتصادی می انجامد. سال ۱۴۰۰ کشور در وضعیت تغییر دولت قرار گرفت و پس از برگزاری انتخاباتی پرشور، دولت سیزدهم به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی سکان دار کشور شد. از همان آغاز راه رییس جمهوری اولویت توسعه تجارت کشور را همسایگان عنوان کرد و در سخنرانی ها و دیدارهای خود با مقامات کشورها بر افزایش تجارت با کشورهای هم مرز ایران تاکید کرد و آن را جزو اولویتهای کاری دولت جدید برشمرد.