نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در موضوع سیاست های ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است؛ در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده است؛ مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را بر عهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد یا باید از
طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند، تا موضوع بررسی و رأی مجلس، مبنای قانون قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر به استناد ماده 20 قانون احکام دائمی در کشور، نرخ ارز در اقتصاد، شناور مدیریت شده است، ادامه داد: من تعجب میکنم و تأسف میخورم برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمیدهند و اظهارنظر میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.