حسگر جدیدی که میتواند سرطان و آلزایمر را تشخیص دهد

حسگر جدید ابداع شــده در دانشگاه ام آی تیهمان مولکول هایی را شناســایی میکند که گیرنده های سلولی شناسایی میکنند و شــاید بتواند غربالگری اولیه را برای
تشخیص سرطان و سایر بیماریها مانند آلزایمر امکان پذیر کند. در ساخت این دستگاه، از غشایی الهام گرفته شده که همه سلولها را احاطه کرده است. در چنین غشایی، هزاران پروتئین گیرنده وجود دارد که مولکولهای موجود در محیط را شناسایی میکنند. پژوهشگران برخی از این پروتئین ها را به گونه ای اصلاح کردند که بتوانند در بیرون از غشاء زنده بمانند و آنها را درلایه ای از پروتئینهای متبلور در بالای مجموعهای از ترانزیستورهای گرافینی قرار دادند. هنگامی که مولکول مورد نظر در یک نمونه شناســایی میشــود، ترانزیستورها اطلاعات را به رایانه یا تلفن همراه هوشمند منتقل میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.