‌ قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود

رضا رضایی افزود: امروز خودروسازی کشور از نداشتن یک برنامه با اهداف مشخص و مدون که در آن توانمندی ها و پتانسیل ها، نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای صنعت دیده شده باشد، رنج میبرد. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، بیان داشت: هنوز نمیدانیم جایگاه صنعت خودرو در این برنامه چیست، در حالی که این صنعت همچون یک لکوموتیو دست کم ۷۰ صنعت دیگر را به دنبال خود میکشد و سهم بالایی در اشتغال زایی، خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد.رضایی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از چهار ماه از سال، حتی ۶۰ درصد از برنامه ای که ابتدای سال از خودروسازان دریافت کرده و برای آن بودجه و برنامه در نظر گرفته بودیم، محقق نشده است و باید باقیمانده سال را دریابیم؛ موضوعی که پیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساختها اســت.وی یادآور شد: در ماههای گذشته از سال، بانکها اعتباردهی خود را قفل کردهاند، این در حالی است که اکثر بانکها سود ده بوده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.