‌برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

سید احسان خاندوزی امروز سه شنبه ۱۷ مرداد در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار درباره شایعات افزایش قیمت نان و بنزین اظهار داشت: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. وی افــزود: درباره افزایش قیمت نان نیز وزیر کشــور توضیحاتی دارد که چون در استانهای مختلف متفاوت است به زودی اعلام میکند. وزیر اقتصاد درباره پول های بلوکه شــده در چین، گفت: تنها منابع ما در کشــور چین فقط به عنوان اجرای پروژه های فاینانسی است که چین در کشور ما دارد؛ البته باید گفت این مســیر ورودی و خروجی دارد و روزانه این حســاب متغیر است و الان اطلاعات دقیقی ندارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.