۱۲ سال مدت زمان خانه دار شدن؟

دولت و مجلس قصد دارند مدت زمان خانه دار شدن هر ایرانی را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲ سال کاهش دهند؛ تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گسترش افقی شهرهای کوچک، ساخت سالیانه ۳۰۰ هزار چکیده خانه برای دهک های حمایتی و نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار مسکن از جمله اهداف دولت و مجلس محسوب میشود. دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برای سامان دهی بازار مسکن تلاش میکنند. مدیریت شــهری با توجه به نوسانات قیمت مسکن، مدت زمان خانه دار شدن برای هر ایرانی را حدود ۷۰ سال عنوان کرده است. در این شرایط قوای مقننه و مجریه قصد دارند در قالب برنامه هفتم توسعه
این زمان را به ۱۲ سال کاهش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.