جاده سازی برای ورود خودروهای چینی؟

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: نمی توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد، اما می توان گفت که کارها در حال انجام اســت. در حالی شهریورماه امسال سخنگوی وزارت صنعت از زمان ورود خودروهای خارجی در آذرماه امســال پرده برداشت و اعلام کرد که آذرماه باید منتظر دیدن خودروهای وارداتی باشیم، حالا با عقبگردی عجیب، آبی پاکی را به روی دست منتظران ورود خودرو ریخت و اعلام کرد نمی توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد. امید قالیباف گفت: فرآیند واردات خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه دستگاههای زیادی از جمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و… نیز در این فرایند نقش دارنــد بنابراین نمی توان زمان دقیقی را بــرای واردات اعلام کرد، اما می توان گفت که کارها در حال انجام است.او همچنین درباره ارز مورد نیاز واردات خودرو عنوان کرد که بانک مرکزی براساس آیین نامه اجرایی واردات خودرو باید یک میلیارد یورو ارز اختصاص دهد و در حال حاضر سیاســتگذار پولی کشور در یک فضای مثبت مشغول برنامه.ریزی برای تخصیص ارز مورد نیاز واردات خودرو است.قالیباف همچنین در مورد اینکه گفته میشود فقط قرار اســت از چین خودرو وارد کشور شود، متذکر شد: آزادسازی واردات خودرو بدون هیچ پیش فرضی و صرفا برای تعادلبخشی به بازار تصویب شد. تصویب این قانون و واردات خودرو ارتباطی با مذاکرات هسته ای نداشته و اینکه می گویند به دلیل به نتیجه نرسیدن برجام فقط قرار است از چین خودرو وارد کنیم، به هیچ وجه صحت ندارد. این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت صمت اواسط شهریورماه امسال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روشهای مذکور در آئین نامه باید عرضه شود. به گفته او، اگر تمام شرایط به خوبی پیش رود، در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می شود.در این میان، در نیمه مهرماه سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به دریافت ۳۰۰درخواست توسط شرکتها یا اشخاص حقوقی برای واردات خودرو توســط وزارت صمت و حذف تعدادی در همان ابتدای امر (بنابر عدم مشــمول بودن شرایط واردات،) اعلام کرد: درخواستها اخذ شده و در حال پالایش و بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.