تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد

ضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما میتوانســتیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم اگر قیمت ارز تک نرخی بود و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی به هم نمیخورد.آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد آزادســازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، اظهار داشت: از چند منظر میتوان به این موضوع نگریست؛ اگر نگاه کوتاه مدت داشته باشیم به هر حال هر بخشی از منابع و ثروت بلوکه شده کشور برگردد و استفاده شود اتفاق مثبتی است ولی اگر دید بزرگتری داشته باشیم که تصویر هزینه- منفعت است، فقط نباید به عدد نگاه کرد. عضــو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: پولی که گرفته ایم از مدتها قبل طلب ما بوده که باید بررسی شود به چه دلایلی این پول را نگرفته ایم؛ بحث تحریم ها یک موضوع است و بحث دیگر اینکه در جریان تحریم ها مذاکراتی انجام شده بود اما نتوانسته منجر به آزادسازی اموال بلوکه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.