مذاکره ایران و ترکیه برای تمدید قرارداد گازی

وزیر نفت در جریان ســفر به ترکیه در دیدار با مقامهای انرژی و اقتصادی این کشور، درباره تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی گفتوگو کرد. قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می رسد. جواد اوجی، وزیر نفت که در رأس هیاتی به آنکارا ســفر کرده با «فاتح دونمز» و «نورالدین نباتی» وزرای انرژی و اقتصاد ترکیه دیدار کرد؛ او همچنین با رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و شرکتهای بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشور دیدار کرده است. یکــی از مهمترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است. در این سفر مقرر شد برای ادامه مذاکرات کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد. قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶میلادی به پایان می رسد. اوجی همچنین در این سفر درباره افزایش مقدار صادرات گاز ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. در سفر وزیر نفت به ترکیه درباره دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید یا در قالب تمدید قرارداد قبلی بحث شد. ترکیه به عنوان یکی از قدیمی ترین مشتریان گاز ایران، رقیب جدی ایران است، که در سال 1399موفق به کشف ذخیره گاز طبیعی 3۲۰ میلیارد مترمکعبی در میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه شد و به طورجدی امیدوار است از واردات سالانه 1۲میلیارد دلار گاز طبیعی بی نیاز شود. برآوردها نشان می دهد درصورتیکه ترکیه بتواند سالانه 1۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در میدان گازی ساکاریا تولید کند، ممکن است یک پنجم گاز موردنیاز خود را برای 3۲ســال آینده فقط از این منطقه تأمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.