ایجاد شغل پایدار برای ٣۶٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار

انســیه خزعلی در کنگره ملی بانوی ایرانی باور، اظهار داشت: پایداری شغل برای زنان سرپرست خانوار در قالب کسب و کارهای خانواده محور صورت گرفت که مشاغلی که کارآفرینان فراهم کرده اند تا چهار سال ادامه پیدا خواهد کرد و از مواد اولیه تا فروش تولیدات را بر عهده میگیرند. وی افزود: این طرح کسب و کارهای خانواده محور در ٢١ استان فعال شده و هدف از اجرای آن حمایت از زنان سرپرست خانوار است. خزعلی تاکید کرد: زنانی که در برنامه تحول، تولید و توســعه فعال هســتند، زنان پویا و پیشــرو هستند. زنان ما در عرصه های علمی، کارآفرینی و هنری پیشرفت ویژه و چشمگیری داشته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.