رونق ساخت مسکن پس از یک دهه رکود

اطلاعات جدید از بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز رشد صدور پروانه های ساختمانی را در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن اعلام میکند. بنابر گزارش مرکز آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور در سال گذشته 2.5 درصد افزایش داشــته اســت. افزایش صدور پروانه احداث ساختمان در حالی است که در دهه گذشته صدور پروانه ساخت افت محسوسی داشت و در برخی مواقع منفی بود. اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد از تابستان سال گذشته صدور پروانه ساخت افزایشی شده است و آمار چندماهه امسال بیشتر نیز شده است.بنابراین گزارش، با افزایش صدور پروانه ساختمانی تعداد واحدهای موجود در هر پروانه نیز افزایش یافته
است. در سال ،١٤٠١ تعداد 417 هزار و 461 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 5.6 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.