نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد افزایش یافت

داود منظور – معاون رئیس جمهور – با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت ســیزدهم را تشریح کرد.وی گفت: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره ی کم رشدی در دهه ۹۰ را کشور پشت سر گذاشته بود، ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه میکنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سالهای اول این دولت هم در دوره اول دولت هم باز رشدهای پایین، دو درصد، ۲.۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم. به طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در ســال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در ســال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه گذاریهایی که در ماشین آلات، زیرساختها، ساختمان انجام میگیرد در دهه ی ۹۰ تقریبا صفر بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.