فروش خودرو کاهش یافت

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۲ نشان دهنده افت ۸.۵ و ۱۱ درصدی شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در مردادماه نسبت به ماه قبل است. بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران با بررسی ۳۱۶ شرکت بورسی در مرداد ۱۴۰۲ نشان دهنده افت ۸.۵ و ۱۱ درصدی شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل است بر همین مبنا، در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶.۱ و ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۸.۵ و ۱۱ درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.