اولویت‌ اقتصاد‌ ایران‌ پس‌ از‌ تحریم‌ها

رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران می گوید، اقتصاد کشور باید خود را آماده کند تا در صورتی که تحریم ها کنار رفتند، امکان استفاده حداکثری از این فضا را به دست آورد. محمد قاسمی گفت: یکی از اصلیترین اولویتهایی که باید در این حوزه به آن توجه داشت، موضوع تولید است. هرچند در سالهای گذشته نیز بحث های زیادی درباره حمایت از تولید مطرح شده اما موضوعی که بیشترین اهمیت را دارد، حمایت از تولید رقابت محور است. وی درباره اهمیت این نوع از حمایت گفت: در صورتی که ما فضا را برای رشد تولید رقابت محورفراهم کنیم، قطعا امکان افزایش کیفیت محصولات داخلی و حضور در عرصه صادراتی فراهم خواهد شد و در نهایت به نفع اقتصاد ملی تمام می شود. رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، جذب سرمایه را دیگر اولویت مهم اقتصاد ایران دانست و گفت: ما در سالهای گذشته با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حکم فرما بوده، نتوانسته ایم در جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی موفق عمل کنیم و همین موضوع توسعه زیرساختها و آماده سازی اقتصاد برای استفاده از فرصتهای جدید را محدود کرده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.