با فینال خوشحال مان کنید

تیم ملی این روزها وضعیت نســبتاً مناســبی دارد و قلعه نویی توانسته در بازی های تدارکاتی نتایج خوبی بگیرد.
هرچند گروهی معتقدند که هیچکدام از حریفان به جز روســیه تیم قدری نبودند و در رده بندی فیفا هم رتبه قابل توجهی ندارند، با این حال تیم
ملی توانسته در این بازیها بدون اشتباه پیش برود. شاگردان قلعه نویی بعد از تساوی بازی اول مقابل روسیه موفق شدند به ترتیب کنیا، افغانستان،
قرقیزستان، ازبکستان، بلغارستان و آنگوال را ببرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.