عرضه خودروهای وارداتی از هفته جاری

مهــدی ضیغمی در رابطه با روند تحویل خودروهای وارداتی و واردات خودروهای جدید به بیان برخی موضوعات پرداخته و خاطرنشان کرد: واردات خودروها به صورت انبوه و خرد در حال انجام است. تا پایان مرداد ماه از میان ۳۵ شرکتی که مجوز واردات اخذ کرده اند، ۱۸ شرکت موفق به ثبت سفارش قطعی شده و توانسته اند بخشی از ارز واردات را دریافت کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از میان این ۱۸ شرکت، تاکنون تقریبا ۱۰ شــرکت خودروهای خود را وارد کرده و الباقی در حال طی کردن مســیر واردات هســتند. شرکتها به ســبب اینکه منتظر بودند تا در وهله اول مجوزهای استاندارد، محیطزیست و… را اخذ کنند، سپس ثبت نهایی درخواستها را در شرکتهای بزرگ انجام دهند، این روند طولانی شــد. البته که تولید و حمل این خودروها، به ویژه اینکه قرار باشند از شرق آسیا وارد شوند، مستلزم یک زمان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.