عملیات دلالان برای تهییج انتظارات تورمی

پس از تداوم انتشار اخبار مثبت از جمله آزادسازی منابع مسدود شده ارزی ایران در کشورهای مختلف همچون کره جنوبی و عراق، به ثمر رسیدن سیاست های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی و تعمیق و مدیریت بازار ارز به واسطه ابتکار عمل بانک مرکزی با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بازار ارز در شش ماه نخست سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد و ثبات نرخ ارز موجب ایجاد آرامش در بازارهای موازی و همسو با نرخ دلار نیز شد. ه عبارت دیگر با اقدامات مؤثر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ســیزدهم در 6 ماهه نخســت ســال جاری، انتظارات تورمی بشــدت کاهش یافته اســت و روند رشــد نقدینگی نیز با ســرعت بیشــتری کاهش مییابد. مجموعه این اقدامات موجب شــد تا در شــش ماهه ابتدایی امســال بخش قابل توجهی از تقاضای
سفته بازانه از بازارهای مختلف همچون ارز، سکه و خودرو خارج شود و سوداگران در نیمه نخست 1402 نقره داغ شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.