با تدابیر دولت فشار دلار افتاد

تنها چند روز پس از شــوک سیاســی که به واسطه درگیری نظامی حماس با رژیم صهیونیستی به بازار ارز وارد شد، به دلیل تغییر نکردن مؤلفه های بنیادین این بازار و عملکرد موفق بانک مرکزی، حباب موقتی شکل گرفته در قیمت ارز و طلا تخلیه شد و اکنون نرخ ارز در بازار غیررسمی در یک قدمی پیش از التهابات منطقه ای رسیده است. وجود موج سواری دلالان و رسانه های معاند و خبرسازی درباره صعودی شدن نرخ ارز، این صعود ماندگار نبود و به سرعت حرکت عکس به خود گرفت. در حالی برخی گروه ها برای افزایش نرخ ارز فضاسازی میکردند که دست بانک مرکزی به عنوان بازارساز پرتر از همیشه است. از یک سو اجرای سیاست های بهینه اقتصادی از جمله تثبیت اقتصادی از سوی این بانک باعث کاهش قابل توجه سفته بازی در بازارهای مختلف شده است و افت 13.6 درصدی نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم چشمانداز روشنی از آینده تورم نشان میدهد و از سوی دیگر با دیپلماسی قوی دولت سیزدهم طی ماههای اخیر میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف آزاد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.