بازگشت مهندس شماره 7

زمانی که مهدی ترابی و وحید امیری همزمان مصدوم شدند، همه فکر کردند که پرسپولیس روزهای بدون آنها را به سختی خواهد گذراند و امیدوار بودند تا این روزهای سخت با کمترین ضرر و زیان به پایان برسد. این روزها اما کســی یادش نمی آید که این 2 بازیکن چند بازی را از دســت داده اند و خیلی هم پیگیر نیست که آنها چه زمانی به ترکیب اصلی بازخواهند گشت!
2 بازیکنی که قطعاً حضور آنها به کیفیت پرسپولیس کمک خواهد کرد اما تا زمانی که سروش رفیعی و دیگر هاف بک های پرسپولیس اینطور میدرخشند، روزهای دوری آنها آسان تر خواهد گذشت.
در بازی مقابل پیکان امید عالی شاه و یاسین سلمانی 2 بازیکنی که در بازیهای قبل عصای دست یحیی گل محمدی بودند هم به بازی نرسیدند تا میانه میدان این تیم خالی تر از همیشه باشد. اما از آنجا که یک مرد جنگی میتواند جای همه را پر کند، سروش رفیعی به تنهایی برای ساختن پیروزی تیمش کافی بود. شرایط فاز تهاجمی پرسپولیس در غیاب مهره های کلیدی از جمله وحید امیری، مهدی ترابی و یاسین سلمانی در کنار امید عالی شاه، مطلوب نبود اما شماره 7 ورق را به سود تیمش برگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.