تولید خودروی هوشمند در دولت سیزدهم

به گــزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس علی آبادی در آیین افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی، افتتاح این خط تولید را در مسیر طرح برقی سازی ناوگان حمل و نقل بســیار با اهمیت دانســت و افزود: مهمترین راهکار برای حفاظت محیط زیست، برقیسازی حمل و نقل بوده که تولید این خودروها، اقتصادی و سازگار با محیط زیست است. وزیر صمت با اشاره به روند تولید خودروهای برقی از ۲ قرن پیش تا به امروز، ادامه داد: از سال ٢٠١٩ با اختصاص جایزه نوبل به موضوع باتری لیتیمی، توجهات را مجدد به این سمت پیش برده و نقطه عطفی در مسیر تولید خودروی برقی شد. البته برقی سازی حمل و نقل در دنیا دنبال میشود و امروز در نروژ بیش از ۸۵ درصد خودروها برقی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.