افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد اســت که به صورت پلکانی اعمال میشــود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نســخه اصلاح شــده لایحه بودجه 1403 هفته آینده به مجلس ارســال میشــود گفت: در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف میشود. منظور افزود: همسان ســازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشــت و تلاش میشود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد اســت که به صورت پلکانی اعمال میشود. بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود. وی افزود: اگر رشــد متوسط 18درصد را با توسل به روشهای تورمی افزایش دهیم به نفع مردم نخواهد بود. رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت، ما مکلف هستیم به تورم تک رقمی برسیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.