‌پشت پرده واردات ده ها تُن طلا به کشور

در چارچوب جدیدی که بانک مرکزی تعیین کرده، تامین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شــمش، منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. پس از این بود که برخی، شائبه دونرخی شدن طال در مرکز مبادله و ایجاد رانت جدید را مطرح کردند. ماجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لزوم فروش طلای صادرکنندگان در
مرکز مبادله از آنجا شــروع شد که ماهها پیش بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی با واردات طلا را برای صادرکنندگان فراهم کرد. پس از این بود که برخی صادرکنندگان برای امتناع از بازگرداندن ارز به کشــور، اقدام به اجاره شمش طلا در خارج از کشور و واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق مخفیانه آن به خارج از کشور و بازگرداندن آن به اجاره دهنده طلا میکردند. با این اقدام، اعمال بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی میشد. شاهد این موضوع هم، رشد شدید واردات طلا در گزارشهای گمرک است. طبق اعلام گمرک، تنها در ۹ ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۲۰ تن طلا وارد کشور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.