دردسر شیرین ژنرال!

تیم ملی مقابل تیمی که حتی برای تمرین کردن و آماده شدن برای حضور در این تورنمنت رنج های بسیاری دیده بود، دیداری یکطرفه و نتیجه ای از قبل تعیین شده را پیش رو داشت که درنهایت نیز همان شد که همگان انتظار داشتند و 3 امتیاز بازی نخست به حساب فوتبال ایران واریز شد. قرار هم نبود تیم ملی مقابل مردان فلسطین با بن بست تاکتیکی مواجه شود و احتمالا شگفتی رخ دهد. بازی همان طور پیش رفت که انتظارش میرفت و یکی از سریعترین گلهای ایران در تاریخ جام ملتهای آسیا نیز مقابل اولین حریف رقم خورد و درنهایت تیم ملی با اختلاف گل مناسب از میدان بازی با فلسطین خارج شد تا آماده بازیهای دشوارتر آینده شود.
آنچه فارغ از نتیجه به دست آمده در نبرد اول، در همین بازی کم دردسر چشمها را خیره کرد، تعدد بازیکنانی است که اطراف سرمربی تیم ملی را احاطه کرده اند. مزیتی بزرگ که دست سرمربی تیم ملی را باز میگذارد تا در این تورنمنت انواع و اقسام تاکتیک ها با بازیکنان متنوع را به کار بگیرد. امیر قلعه نویی اگر نیاز به بازی فیزیکی داشــته باشــد، بازیکنان مورد نظر را در اختیار دارد. چنانچه او بخواهد فوتبال اقتصادی را با این قبیل مردان در جام ملتهای آســیا مقابل حریفان آتی به اجرا بگذارد، ظرفیتهایش در تیم ملی موجود است. اگر قلعهنویی به دنبال بازی کاملا هجومی باشــد، بازهم قادر اســت از میان بازیکنانی که اکنون کنار دســت او قرار
گرفته اند تیمی هجومی، روبه جلو و تکنیکی را روانه رقابت با دیگر تیم ها کند و به نتیجه دلخواه هم برسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.