اصلاح ساختار مالیاتی به نفع طبقات ضعیف

قرار است در بهار سال آینده لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس بررسی و تصویب شود. لایحه ای که در صورت تصویب مجلس، تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد میکند. کارشناسان
معتقدند با تصویب و اجرایی شدن این قانون، نظام مالیاتی در کشور به عدالت نزدیکتر خواهد شد. چرا که مدل پیشنهادی برای اخذ مالیات، در لایحه مذکور، مالیات بر مجموع درآمد و یا پی آی تی است. در این مدل،
هزینه های معیشتی همچون: هزینه اجاره بها و تسهیلات مسکن، هزینه بیمه خدمات درمانی و هزینه های درمان جبران نشده، هزینه های تحصیل مؤدی و افراد تحت تکفل او به عنوان هزینه های قابل کسر از مالیات
در نظر گرفته شده و به این ترتیب فشار اقتصادی تا حدی از دوش مؤدیان کمدرآمد برداشته شده است. اما در مقابل برخی از کارشناسان این تغییرات را مالیات بر فقر خوانده و معتقدند با اجرایی شدن این قانون،
فشار اقتصادی بیشتری به حقوق بگیران و اقشار متوسط جامعه تحمیل میشود. استدلال این کارشناسان، بر محوریت وجود تورم در کشور و خط معافیت ۱۲ میلیونی در نظام مالیات کنونی است، به این ترتیب که از
طرفی، تورم موجود در کشور توان اقتصادی قشر متوسط را کاهش داده است و از طرف دیگر دولت با اخذ مالیات پی ای تی، فشــار بیشتری بر اقشار متوسط وارد میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.